Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Допълнително споразумение при промяна на основното трудово възнаграждение

Трудово право

Въпрос: При всяка промяна на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит - напр. при промяна на общия процент и размер за всяка година трудов стаж и при промяна на основното възнаграждение трябва ли да се изготвя допълнително споразумение към трудовия договор?

Oтговор:

Според разпоредбите на Кодекса на труда трудовият договор следва да съдържа данни за основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ( НСОРЗ ) възнаграждението за придобит трудов стаж и професионален опит е вид допълнително трудово възнаграждение, което се заплаща в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

По своя характер трудовият договор представлява съглашение между работодателя и работника или служителя, т.е. и двете страни дават съгласието си по елементите на договора. Според чл. 118, ал. 1 от КТ никоя от страните не може едностранно да променя съдържанието на трудовото правоотношение, освен в случаите и по реда, установени в закона. В тази връзка всяка промяна на договора трябва да се прави с допълнително споразумение между страните на основание чл. 119 от КТ.

Изключение от този принцип е предвидено в чл. 118, ал. 3 от КТ. Според тази разпоредба работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя. От тук следва, че ако промяната на основното трудово възнаграждение или на процента на допълнителното възнаграждение за прослужено време и стаж е в посока нагоре, работодателят може едностранно да извърши промяна със свой акт (например заповед). Ако обаче промяната е в посока надолу, намаляване, то задължително е работникът или служителят да се е съгласил с промяната. Взаимното съгласие на страните за тази промяна се оформя в допълнително споразумение.

Александра Константинова,

Консултант по трудово и осигурително право

 

Коментари 

 
+16 #1 гергана златанова 2012-05-23 14:43
работодателя длъжен ли е да ми увеличи по чл.118 ал 3 заплатата?
 
 
0 #2 Мариана А. Велева 2013-05-16 12:24
много добра обяснена информация
 
 
+1 #3 Ал. Константинова 2013-10-07 14:49
ДО Гергана Златанова
Здравейте! Член 118, ал. 3 от Кодекса на труда представлява правна възможност, от която работодателят може да се възползва, само ако има желание. В този смисъл работодателят е длъжен да Ви увеличи заплатата, само ако не отговаря на законоустановеният минимум - понастоящем 310 лв за пълен работен ден.
Хубав ден!
 
 
+1 #4 габриела 2014-02-06 16:36
искам да попитам понеже не ми е ясно.приключва ми 2 год.майчинство и ми заявиха че ще бъда съкратена.на трудов договор съм по член 119 и не знам какви права имам.какво да търся от работодателя.ще ми бъдат ли изплатени отпуските по време на майчинството .трябва ли да получа някакво обещетение от работодателя.
 
 
+6 #5 МАРИЕЛА 2014-03-12 20:55
когато работника е предупреден че не може да му се заплаща до сега определената заплата поради финансова невъзможност и за да не загуби работното си място ще трябва да премине на 4 часов работен ден а той се съгласява , но въпреки това не подписва споразуменията и след време започне да изнудва работодателя , че не е бил съгласен без да изрази всичко това в писмена форма какво трябва да прави работодателя?
 
 
+5 #6 Ефросина 2014-04-04 13:16
Здравейте,
роботодателя ми даде да подпиша допълнително споразумение на основание чл.119 КТ за допъл.възнаграждение за придобит трудов стаж -1%, но с намалено месечно трудово възнаграждение и с допълнителна подточка за изплащане по преценка на работодателя допъл.възнаграждение за индивидуално участие в трудовия процес,което сумарно не достига старата ми осн.заплата.По чл.119 от КТ работодателя има ли право да ми намали осн.заплатата без да посочва основание за това? Ако не подпиша споразумението какви са последиците за мен?
 
 
0 #7 Alexandra Atanasova 2014-06-05 17:15
@Ефросина
Работодателят няма право да намалява трудовото Ви възнаграждение, освен с Ваше съгласие.

@МАРИЕЛА
Работодателят следва да въведе непълно работно време, ако се чувства временно затруднен. Вижте чл. 138а КТ.
 
 
0 #8 Alexandra Atanasova 2014-06-05 17:19
@ габриела
чл. 119 КТ не е основание за сключване на трудов договор, но да приемем, че Вашият договор е безсрочен. Като майка на дете до 3 години, Вие се ползвате със защита - работодателят Ви трябва да поиска разрешение от Инспекция по труда, за да прекрати трудовото Ви правоотношение без Ваше съгласие. Имате право на обезщетение за натрупаният и неподасен по давност неползван платен годишен отпуск и в зависимост от това на какво основание се прекратява трудовото Ви правоотношение е възможно да имате право и на друго обезшетение. Повече за обезщетенията вижте в чл. 220 и сл. от Кодекса на труда.
 
 
+5 #9 mariya 2014-08-02 02:37
Здравейте, Моля за отговор на следния въпрос:
Работодателят ми предлага допълнително споразумение по чл.119 от КТ за преназначаване на друга длъжност(за която ще се обяви конкурс)до обявяването на конкурса.За длъжността се предлага по-високо трудово възнаграждение. Ако не се явя на конкурса, ще ми прекратят ли основният трудов договор или ще ме възстановяват на старата длъжност? Ако ме върнат на старата длъжност ще се запази ли трудовото ми възнаграждение за временно изпълняваната длъжност или не? Благодаря!
 
 
0 #10 najd 2015-08-18 13:26
Мога ли да поискам разяснение от органа по назначаване/човешки ресурси за начина за определяне на трудовото ми възнаграждени като държвен служител.
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови