Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Разлики между трудов и граждански договор

Трудово право

Съгласно чл. 1, ал. 2 КТ отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения, а сключваните по повод тези отношения договори, се определят като трудови. По-долу ви представяме основните разлики между трудовите и гражданските договори. 

 

Основни разлики между трудови и граждански договори

Трудов договор

Граждански договор

Предмет на договора е предоставянето на работна сила

Предмет на договора е предоставянето на трудов резултат ( продукт)

Трудовият договор се сключва в писмена форма за действителност. Гражданският договор по правило е неформален.

Страните по договора са в йерархическа зависимост – служителят е йерархически подчинен на работодателя.

Страните по договора са равнопоставени.

Служителят полага труда си при фиксирано от закона и в договора работно време, място и характер на работата.

Изпълнителят няма определено работно време и място на работа и е свободен да ги определи самосотятелно.

Трудовите права и задължения са лични и непрехвърляеми.

Правата и задълженията по договора са лични, но могат да бъдат прехвърляни на трето лице, ако друго не е уговорено

Служителят ползва при работата си материали и съоръжения, предоставени от работодателя

Изпълнителят използва собствени или предоставени от възложителя материали, в зависимост от уговореното

Служителят носи дисциплинарна отговорност при неспазаване на вътрешните правила и трудовата дисциплина

Изпълнителят не е подчинен на възложителя и не отговаря дисциплинарно пред него

Непостигането на трудов резултат от работата е за сметка на работодателя

Непостигнаето на уговорения резултат е за сметка на изпълнителя

Трудовият договор е възмезден

Гражданският договор може да бъде възмезден или безвъзмезден.

Оношенията между работника и служителя се уреждат съгласно Кодекса на труда.

Отношенията между изпълнителя и възложителя се уреждат съгласно Закона за задълженията и договорите и уговорките между страните.

Трудовите договори задължително се регистрират в НАП

Гражданските договори не подлежат на регистрация

Трудовите спорове се разглеждат по реда на  глава XVIII от Кодекса на труда.

Споровете по граждански договори се решават съгласно ЗЗД и ГПК.

 

По трудов договор не мога да бъдат уговаряни познатите от гражданското право обезпечения - солидарност, неделимост, залог, ипотека, поръчителство

Резултатът от гражданския договор може да бъде обезпечен с обезпеченията по ЗЗД.

При трудовия договор не може да се уговаря неустойка или лихва за забавено престиране на работна сила. Отговорността по КТ е специална спрямо тази по ЗЗД.

По граждански договор на общо основание може да се договоря неустойка в тежест на която и да е от страните.
Работещите по трудов договор се осигуряват за всички социални рискове, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО. Работещите по граждански договори се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, ако получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността (чл. 4, ал. 3, т. 5 КСО)

Александра Константинова

 

Коментари 

 
+27 #1 Lilia 2012-03-28 12:07
Здравейте,
бих искала да попитам може ли да се сключи граждански договор със задна дата? Могат ли да се платят осигуровки със задна дата? Как стой въпроса с трудовия стаж? Предварително Ви благодаря!
 
 
+13 #2 ДА 2012-04-29 10:13
Не можете. Най-задната дата е 10-то число на следващия месец. Осигуровките се дължат до този момент, ако не се дължат такива има задължителен данък 10 % и освен това декларация до НАП. Отделно в края на годината сте длъжна да декларирате дохода.
 
 
+128 #3 Лилиta 2012-06-29 18:55
В момента съм на борсата и от юли ще започнат да ми плащат,мога ли да съм на граждански договор и да съм на борсата?Ще работя по 3 часа дневно в салон за красота.Мерси
 
 
+37 #4 Константин Любенов 2012-09-22 09:17
Какви трябва да са договорите с пенсионери портиери наети от Етажна собственост на 12 ч. работен ден и 15 дежурства месечно?

Багодаря предварително
 
 
+25 #5 Иванка Нанева 2012-10-09 18:15
Здравейте,
искам да питам може ли трудовите договори, ако са два, да са за повече от четири часа или единият да е за шест.
Благодаря предварително!
 
 
+78 #6 Ирена 2012-11-28 22:20
Здравейте, бих желала да попитам дали е възможно да работя на 8 часов трудов договор и успоредно с това да съм назначена и на граждански в друга фирма и ако "ДА" дали ще бъда осигурявана и по двата...? Благодаря преджарително
 
 
+15 #7 Ели 2012-12-13 19:22
Не съм съгласна с "Гражданските договори не подлежат на регистрация", тъй като информацията за осигуровките се декларира в НОИ по ЕГН и в края на годината фирмата подава справка за изплатените суми различни от трудов договор.
 
 
+46 #8 az 2013-01-21 01:37
лицето което е на граждански договор под минималната работна заплата трябва ли да подаде декларация за дохода и ако да какво ще дължи като данъци
 
 
+88 #9 Тинка Иванова 2013-02-05 17:31
Здравийте, Бихте ли ми разяснили, какво означава,работещите по граждански договор да бъдат осигурени за инвалидност поради общо заболяване, стсрост и смърт.Зачита ли ми се за стаж, времето докато съм работила на граждански договор? Благодаря Ви.
 
 
+38 #10 Силви 2013-03-01 20:14
Здравейте !
Работя по трудов договор , януари месец подписах и граждански договор. Трябва ли да се осигурявам за Зо , ДЗПО и Пенсии и по гражданския договор , получавам повече от минималната заплата ?
Лек ден !
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови