Pravoto.com - закони, съдебна практка, юридически анализи, документи Електронно издание за юристи
За контакт За контакт

Търсене в документи

Юридически речник

Онлайн терминологичен юридически речник на правните термини

Речникът съдържа над 4700 фрази и понятия и техните легални или теоретични дефиниции.

Заявка за дефиниция Заявка за дефиниция

Балансираща група

1. Лег. § 1, ал. 1а Допълнителни разпоредби ЗЕ

Балансираща група е група, съставена от един или повече търговци на електрическа енергия, ползватели или собственици на мрежите.

 

Свързани дефиниции